Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
Abdurrahman said Tozlu

Abdurrahman said Tozlu

Bronz Destekçi

@abdurrahmangaribi

Abdurrahman said Tozlu (@abdurrahmangaribi) | Sözümoki Profili, Blogu ve Sözleri
Paylaşımları
Soru Sor
Eleştir
Hakkında
"Hakan" adında bir "roman" karakteri tarif et.
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Sihir mi daha ilgini çekiyor bilim mi? Neden?
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  14 Nisan 2021, Çarşamba 16:59

  Şehr-i Ramazan

  Zevâlden bugün sanki bir başka esti
  Zevelden nasibdâr nesîm neyle esti

  Bu eyyam ki aşr ûle-yî şehri ramzân
  Diler gönlü mağfur ve merhum şu zamman

  Ki tesbîhi esmâ celâliyle pûr pâk
  Ki hüsnâ sıfâtıyla mevsûf berî pâk

  O yezdân ki bâkî dilendim şefâat
  Huzurdan dilendim letâif defâat

  Habîbin ki zîşân nebî muhteremdir
  Risâletle nûr must... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  13 Nisan 2021, Salı 21:13

  Güzellik

  Âhû bakışla sen beni meftûni güzellik
  Yaptık elâlemin önü oysam ne rezillik

  Belkin batan ufak sana kıymıktı acınmaz
  Lâkin batan büyük bana hançerdi gocunmaz

  Geçmiş yalan eşikte kazınmış seni bekler
  Altında bir büyük mazi saklar beni bekler

  Suskun bakışla bakma bu şehrin karışıydık
  Hep gezmedik mi koskoca şehrin karısıydık

  Sevgin y... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  13 Nisan 2021, Salı 10:47

  Kalem


  Vezni tutmak sanma sen sövmek kadar ağr bu işi
  Görse mâhir dermi mâhir söylenir zor bu işi

  Çözse kör bağdan satırlar bulsa bin renkli sözü
  Kime ceng harb açsa yıllar sürse ğâlib mi özü

  Hem yalan hem korku kapmış endişeylen bedenin
  Bir telaş sözden sanat kaygıyla indirdi dilin

  Yazma durdur tutma at gitsin bırak tüm kalemi
  Yok sakın ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  09 Nisan 2021, Cuma 16:48

  Bu gemi

  Yine kalkar bu limandan güne sessizce gemi
  Yine başlar bu açıkdan söze rıhtımda gemi

  Rotasız kaldı mı günlerce bucaksız gecede
  Gözü kaplarca deniz ortası yalnız bu gemi

  Kala kaldık dümenin dört kolu birden biri yan
  Alamazdık kıramazdık batacaktık bu gemi

  Ile son okyonusun dalgalarıylan bitiyor
  Günü sondan sayarak orsa emânet bu gemi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  07 Nisan 2021, Çarşamba 14:45

  Rüya

  Gün rü`yâ geçti rûha pervâ
  Korkumlan endişem bi servâ
  Ervâhın havfı zül bi ervâ
  Beynel havf verrecâ bi pervâ

  Geçtimsem hakda dursa kalbim
  Korkum ayyukta inse celbim
  Bî gûnâhım dimem da kelbim
  Lâkin bilmem nedir bu azvâ

  Ğar`îbî pek acib ki mechul
  Tàbir kimdir ve men ki echul
  Yıldızlardan bi ilm ve ezhul
  Lânetlen küfr biler ki edvâ
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  06 Nisan 2021, Salı 19:40

  Dağlar

  Dağlar zeminden serd temeldendir ki muhkemdir selim
  Yalçınca kay`âlar neden haşmetli hınçlan hınç elim

  Almaz nefes vermez kafes hicrânla kavrur dem ve dem
  Bitmez ki dil hayran ve seyrandır sökülmez bir velim

  Heyhât ne gamdır kim bilir belkin sebebdir mevtime
  Mevtim yakındır şüphe yok gündür ve yâhut ân yelim

  Bir şeb ki baskındır sedâ ga... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  05 Nisan 2021, Pazartesi 02:04

  Nâşım

  Bir ejder kamçın nârâ dem an eğrir arza bâşım
  Hak bildim ğèr sâdâ dem an sûkût eyler de nâşım

  Yol bilmez şâyet kim ânâ vermez duysam o hirkat
  Kül kalsan ardından çağr kimler vardır iş o lâşım

  Kem gözden sâkınsam hiç nââşnâ kalmaz o esrar
  Kim esrârın hak reyhânından solmuşdur ki âsım

  Elden pek gelmezdir urganlar örsen sadra gamdır
  Peyka... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  26 Mart 2021, Cuma 23:34

  Bir genç

  Bir genç yolsuz uçsuz  engâmeden bi hınç
  Arsız kalmış sessiz şehrin karşısında dinç

  Söylenmez bekler vaktim gelsin o gün milâd
  Varmaz sansın efkâr üstümden o gün milâd

  Doğmaz hülyâ bir devrim bir devri yıkmadan
  Saymaz bir gündür bitmez kin putta yıkmadan

  Saysın vaktin devrden mevsim kimse kanlıdır
  Saysın vaktin devrden mevsim kimse şa... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  25 Mart 2021, Perşembe 11:51

  Feleğim bârika

  Feleğim bârika gim şaştı ki karşımda melek
  Kaderim sanki çıkartan seni âfet çü melek

  Nefisen il perişân itme benim sabrıma gam
  Koma mahpeykeri cânım ele arzunsa elek

  Zülüfün esti nesimlen sana hayrân ve müdam
  Çekerek sadrıma reyhânını çehr seyrederek

  Sarılır boynuma şehlâ gözü lesmlen yanağım
  Sarı gîsûnla hübub itme bıraktın çi helek
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Mart 2021, Pazartesi 09:04

  Gün batsa

  Gün batsa aşkın pervânedir batmaz gül perîcehren asla solmaz
  Gün doğsa aşkın dîvânedir bitmez yek perîpeyker aşk bozulmaz

  Sevdim ki sen sevginlen delî hoş ettin cihânım tûtuştu kordan
  Sevmekde sensiz olmaz sevilmek lutfunda bir cüz sensiz olâmaz

  Gönlümde açtın bir dâne zehrâ bür'ûme kâpanmaz istilam il
  Gönlüm senî arzûlar perîşânım hep ve ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  19 Mart 2021, Cuma 08:41

  Ey şehri istanbul

  Ey şehri istanbul belki hüznümdür belki mihnet
  Deyyâr deyû çekdirdiğ i çil`emdir belki zahmet

  Gün devri dâver`âneydi tâ zelden nakşı yârân
  Ferdâyı ahdımlan mühr ü mühr iddum dûş ü himmet

  Yok saysa feryâdımdan sayar ânâ zümrüdüm yek
  Ebvâba kelblik tutmaz o deccal beytinde şehvet

  Kılsanda arşın hûdâya mâkâmat kâfi gilmez
  Olsanda arşın ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  17 Mart 2021, Çarşamba 23:27

  Mihri

  Mihri gönlümde nihân olduğın ol mâh bilür
  Mihri sadrumda figân ittiğin ol câh bilür
  Kimse bilmez fukarâ sırrını ol şâh bilür
  Cümle bilmez Ğaribî sırrı o Allah bilür

  Fitneler kaynadup şûrâ n’ider mâder cezâ
  Hamsı bilmez siyaset kısmı nisâ bilse ezâ
  Gönül almağa ruhun eyledüği âl fezâ
  Deverân iddiği bilmem peder zâdem kezâ
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  15 Mart 2021, Pazartesi 22:56

  Dost nedir

  Dost nedir böyle neşvan mıdır aş mıdır
  Karda kış şöyle kallâş mıdır leş midir

  Susma der gönlü Ğar`ib esef tâcı ben
  Kırsa gön`ül o vîrânedir sâğ mıdır

  Sözse söz gelse dîvânı saysun revâ
  Kırka kırk saysa âdil midir hak mıdır

  Günle gün bitse jâj boş`alır leb leim
  Sansa bir günde zannım mıdır hayl midir
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  12 Mart 2021, Cuma 23:19

  Hey dost

  Hey dost âhest âhest kılsan dâhi yârım
  Deryandaysam kim ol belkin ğark çü yârım

  Sensiz her kul`âçım sevdâsız fenâdır
  Yârim deysem ârız bûsen`im  ki yârım

  Kimler bil`ir kim hasret kalmış sedâsız
  Cân gör`en men suskun leydey`im bİ zârım

  Ferhat çün ömrüm zâil olsâ gocunmam
  Kin zâil olmaz ânâ zâilde hârim

  Dinmez tûfânın âzâdan düşse k... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  23 Şubat 2021, Salı 04:13

  Safahat

  Ey safahat ! gönül gâmım cirahıma melhem oldu
  Senin sâfî deyu kase-i zehebin yalan oldu

  Hemhal ile gün ve gün refikler berbat olur iken
  Senin refik deyu musahib ettiğin hain oldu

  Cümle leyalde avare birtek niyazım der halde
  Ne şarkı ne ğarbı cümle vilayet dar gelir oldu

  Bir şu Ğaribî kalem çalsın kimsesiz alem içre
  Alemim alemsiz ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Ocak 2021, Cuma 18:09

  Mahlut

  Ne kabus dur örtülü gündüzüm bir kara perçem
  Ne haldir öldürmeyen gecede Kıpkızıl pençem

  Ağlayan duvarlar üstüme titrer rutubetsiz
  Genç ve yaş bir delikanlıca dal esner sedasız

  İşte bir delikanlı endamı arşa dayalı
  Yürürken ağır başlı sanki toprağa yamalı

  Heyt! çekerim ben böyle sabrına koca ihtiyar
  Gam vursa da ak çehrene ne lâl dersi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Ocak 2021, Cuma 00:52

  Zikir

  Eyler gönüller peymân Yâr-ile zikir
  Zikir den beri olan nicedir fikir

  Kılan âtıl zihin yâre cerh-i fena
  Nice fenaya sed ola bu ümmettir

  Yoksa yâren ile sevdâ çün intikam
  İntikama gün sayanlar cehr-i zikir

  Cem itsen üçbeş halkı ezhanı umum
  Ne faydadır ne kâr boş nutuk ve zikir

  Sirayet itmeyen zikir hebâ-i vakt
  Vakti heba iden cümle... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  15 Ocak 2021, Cuma 20:07

  Necm-i Süreyya

  Günlerdir zihnimi işgal eden bir fikir
  Necm-i Süreyya, deveran eden bir fikir

  Aheste bir akış fikrin geldiği yönde
  Köhne bir zaman bile belki benden önde

  Şiddetle akan bir hayat ters istikamet
  Bu bulvar üstü hayat örtülü ihanet

  Makber taşı isimsiz yatan dev bir âdem
  Makber üstü sedasız gezen dev bir elem

  Heyhât! Cümlesi haber ne... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  31 Aralık 2020, Perşembe 18:21

  Bülbül

  Ya sen gönül vardın mı Vuslat dıyarına
  Gördün yalnızlığı kavuştun mu yarına

  Yokluktan geçip varlığa çıkmakmıdır bu
  Ya Yoklukta kaybolup yok olmakmıdır bu

  Nedir bu aklı tıkayan Vuslat ey gönül
  başında durmadan şakırdayan şu bülbül

  Bilir mi sorsam anlar mı beni söylesem
  Ey bülbül dinle sadrım da bir büyük elem

  Sen de durma uç ey bülb... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  25 Aralık 2020, Cuma 23:11

  Tefkir'in İlzamı

  Tefkir'in İlzamı tezkir'in mücibinden evladır.

  ... Devamını Gör
daha öncekiler ↓
load