Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
Abdurrahman said Tozlu

Abdurrahman said Tozlu

Bronz Destekçi

@abdurrahmangaribi

Abdurrahman said Tozlu (@abdurrahmangaribi) | Sözümoki Profili, Blogu ve Sözleri
Paylaşımları
Soru Sor
Eleştir
Hakkında
"Sende aşkı bulmuşum" cümlesini oluşturacak bir "akrostiş şiir" yaz.
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Sence sen bir Avrupalı mısın? Neden böyle düşünüyorsun?
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  10 Temmuz 2021, Cumartesi 01:15

  Dâmgâh-ı Desîs


  Kursalar ânunla bin bir iktinas dâmgâh-ı desîs
  Kurtarur sanmaz ecelden mekri bulmaz bir enîs

  Emru virsun zor bulursun kim ki bulmuş âyine
  Çoksa şâyet diş geçirmez tâki görsün bir te`nîs

  Boğsalar urgan sarub kansuz ölürsem bî şeref
  Çekse şimşirler niyâmdan pür hevâ lâkin denîs

  Men ki hep âmâde-i fermânum fakat illâ huve
  Men kimim bils... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  18 Haziran 2021, Cuma 12:06

  Best u Bârengâne

  Best u bârengâne hülyâ sanki râh-ı dîvânedir
  Hem sayub leylâ u mecnûn hem ki gâh-ı zulm hânedir

  Mest-i harâb olsam sezâdur sanki sahrâ içreyum
  Hem koyub bî çâre hem kıl hangi âlem lânedir

  Verse cânumdan hemân vîrâne olsam her defâ
  Saysa gönlüm hep fenâ olsam ne şandır şânedir

  Çekse gâmımdan nefes pinhân ider elhân ider
  Hoş gözün efsun... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  02 Haziran 2021, Çarşamba 10:43

  Lütf-u Yezdân

  Lütf-u yezdândur mehâbet kim ider hak ol şiâr
  Meni bî had mene terk idme ne ol deme kaâr
  Sadr-u ülfet kılsa men sahrâda bîdâr hem diâr
  Kime şettâm-u Ğarîbî kime meddâh-u şuâr

  Hânegâh kem öfke çeşm-i bed levmu lânet lâş kusar
  Hemegân hem mih sayub tâ mihne hem hayli mihâl
  Varsa hengâm-ı rûz-u şeb ân zinde-i zindânum kılar
  Kime seyyar-u Ğar... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  28 Mayıs 2021, Cuma 18:41

  Fırtına

  Oyun şu ihtişamlı dağları ve bakın içlerinde kopan fırtınaya
  Deryada haşmetle yüzen heybetli dalgara sorun vurduğunda kıyıya

  Bakın işte insan bölük bölük her biri için başkaca hayat ve ölüm
  Sıradan bir gün ve adam halbuki kıyametlerin koptuğu insan özüm

  Zamanın en belirgin telleri kopuyor şimdi çaresizce izliyorum
  Saatler hep aleyhimde d... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  02 Mayıs 2021, Pazar 11:39

  Çay

  Kayna ey su kayna ve ak ince belli bardağa
  Ya çatlat şu bardağı yahut sarıl boğa boğa

  Ve yak ey su her yudumda kalkan eli ucundan
  Ne bir yudum nede bir damla akıt boğazından

  Geçirme kaynarca dumanından bir yudum nefes
  Çekme her gam üstüne sen bir demlik çay-ı enfes

  Kahvemidir sana mukabil kederdaş tutarmı
  Bir demlik çaya o bir cezv... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  01 Mayıs 2021, Cumartesi 11:19

  Köşe

  Yolsuz sık döşeli kaldırım dar ve bir kuytu köşe
  Sessizlik içinde kıvrılan adem oğlu dört köşe

  Bir duvar yıkık biri dinç biri Allaha emanet
  Görmemiş göz kaldımı kadın kimsin kime ihanet

  Yahut sen adam adamlığına bin şahit az gelen
  Kuytu sokağın sonu ve çıkmazdan doğruya gelen

  Inanç kavga öfke kin ve iman muallakta bir söz
  Hırs intik... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  25 Nisan 2021, Pazar 16:45

  Bodrum

  Kaybolmuşuz dar bir meskenin metruk leşleşen pis bir bodrumunda
  Yüzsüzleşen insan bir şekilden bin şekle yol bulmuş boylumunda

  Sessizliğin sarsan korkusundan yalnız kalan bir kız çığlıkla bağran
  Bir el silah sarmış mermi kalbin tam ortasından imdatla çağran

  Kalmışların ölmüş kimselerden faksızlığıylan yüzleştirildik
  Sönmüş sitemkar, haksız... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  24 Nisan 2021, Cumartesi 19:13

  Şehir

  Güneş ufukta saklı bir durak yolun sonunda sen
  Sabah olurda gün doğarmı şehre belki beklesen

  Evet evet bu öfke ve hırs bilendi intikam ,inat
  Düzense kanlı bir kurum nasıl taşır şu kâinat

  Zaman döner senin benim bizim içinse çarkımız
  Bu şehre sorsalar hayır zaten silindi şarkımız

  Nefes yaşam hikâye oldu süslü bir çocuk malı
  O eski çarş... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  14 Nisan 2021, Çarşamba 16:59

  Şehr-i Ramazan

  Zevâlden bugün sanki bir başka esti
  Zevelden nasibdâr nesîm neyle esti

  Bu eyyam ki aşr ûle-yî şehri ramzân
  Diler gönlü mağfur ve merhum şu zamman

  Ki tesbîhi esmâ celâliyle pûr pâk
  Ki hüsnâ sıfâtıyla mevsûf berî pâk

  O yezdân ki bâkî dilendim şefâat
  Huzurdan dilendim letâif defâat

  Habîbin ki zîşân nebî muhteremdir
  Risâletle nûr must... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  13 Nisan 2021, Salı 21:13

  Güzellik

  Âhû bakışla sen beni meftûni güzellik
  Yaptık elâlemin önü oysam ne rezillik

  Belkin batan ufak sana kıymıktı acınmaz
  Lâkin batan büyük bana hançerdi gocunmaz

  Geçmiş yalan eşikte kazınmış seni bekler
  Altında bir büyük mazi saklar beni bekler

  Suskun bakışla bakma bu şehrin karışıydık
  Hep gezmedik mi koskoca şehrin karısıydık

  Sevgin y... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  13 Nisan 2021, Salı 10:47

  Kalem


  Vezni tutmak sanma sen sövmek kadar ağr bu işi
  Görse mâhir dermi mâhir söylenir zor bu işi

  Çözse kör bağdan satırlar bulsa bin renkli sözü
  Kime ceng harb açsa yıllar sürse ğâlib mi özü

  Hem yalan hem korku kapmış endişeylen bedenin
  Bir telaş sözden sanat kaygıyla indirdi dilin

  Yazma durdur tutma at gitsin bırak tüm kalemi
  Yok sakın ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  09 Nisan 2021, Cuma 16:48

  Bu gemi

  Yine kalkar bu limandan güne sessizce gemi
  Yine başlar bu açıkdan söze rıhtımda gemi

  Rotasız kaldı mı günlerce bucaksız gecede
  Gözü kaplarca deniz ortası yalnız bu gemi

  Kala kaldık dümenin dört kolu birden biri yan
  Alamazdık kıramazdık batacaktık bu gemi

  Ile son okyonusun dalgalarıylan bitiyor
  Günü sondan sayarak orsa emânet bu gemi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  07 Nisan 2021, Çarşamba 14:45

  Rüya

  Gün rü`yâ geçti rûha pervâ
  Korkumlan endişem bi servâ
  Ervâhın havfı zül bi ervâ
  Beynel havf verrecâ bi pervâ

  Geçtimsem hakda dursa kalbim
  Korkum ayyukta inse celbim
  Bî gûnâhım dimem da kelbim
  Lâkin bilmem nedir bu azvâ

  Ğar`îbî pek acib ki mechul
  Tàbir kimdir ve men ki echul
  Yıldızlardan bi ilm ve ezhul
  Lânetlen küfr biler ki edvâ
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  06 Nisan 2021, Salı 19:40

  Dağlar

  Dağlar zeminden serd temeldendir ki muhkemdir selim
  Yalçınca kay`âlar neden haşmetli hınçlan hınç elim

  Almaz nefes vermez kafes hicrânla kavrur dem ve dem
  Bitmez ki dil hayran ve seyrandır sökülmez bir velim

  Heyhât ne gamdır kim bilir belkin sebebdir mevtime
  Mevtim yakındır şüphe yok gündür ve yâhut ân yelim

  Bir şeb ki baskındır sedâ ga... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  05 Nisan 2021, Pazartesi 02:04

  Nâşım

  Bir ejder kamçın nârâ dem an eğrir arza bâşım
  Hak bildim ğèr sâdâ dem an sûkût eyler de nâşım

  Yol bilmez şâyet kim ânâ vermez duysam o hirkat
  Kül kalsan ardından çağr kimler vardır iş o lâşım

  Kem gözden sâkınsam hiç nââşnâ kalmaz o esrar
  Kim esrârın hak reyhânından solmuşdur ki âsım

  Elden pek gelmezdir urganlar örsen sadra gamdır
  Peyka... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  26 Mart 2021, Cuma 23:34

  Bir genç

  Bir genç yolsuz uçsuz  engâmeden bi hınç
  Arsız kalmış sessiz şehrin karşısında dinç

  Söylenmez bekler vaktim gelsin o gün milâd
  Varmaz sansın efkâr üstümden o gün milâd

  Doğmaz hülyâ bir devrim bir devri yıkmadan
  Saymaz bir gündür bitmez kin putta yıkmadan

  Saysın vaktin devrden mevsim kimse kanlıdır
  Saysın vaktin devrden mevsim kimse şa... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  25 Mart 2021, Perşembe 11:51

  Feleğim bârika

  Feleğim bârika gim şaştı ki karşımda melek
  Kaderim sanki çıkartan seni âfet çü melek

  Nefisen il perişân itme benim sabrıma gam
  Koma mahpeykeri cânım ele arzunsa elek

  Zülüfün esti nesimlen sana hayrân ve müdam
  Çekerek sadrıma reyhânını çehr seyrederek

  Sarılır boynuma şehlâ gözü lesmlen yanağım
  Sarı gîsûnla hübub itme bıraktın çi helek
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Mart 2021, Pazartesi 09:04

  Gün batsa

  Gün batsa aşkın pervânedir batmaz gül perîcehren asla solmaz
  Gün doğsa aşkın dîvânedir bitmez yek perîpeyker aşk bozulmaz

  Sevdim ki sen sevginlen delî hoş ettin cihânım tûtuştu kordan
  Sevmekde sensiz olmaz sevilmek lutfunda bir cüz sensiz olâmaz

  Gönlümde açtın bir dâne zehrâ bür'ûme kâpanmaz istilam il
  Gönlüm senî arzûlar perîşânım hep ve ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  19 Mart 2021, Cuma 08:41

  Ey şehri istanbul

  Ey şehri istanbul belki hüznümdür belki mihnet
  Deyyâr deyû çekdirdiğ i çil`emdir belki zahmet

  Gün devri dâver`âneydi tâ zelden nakşı yârân
  Ferdâyı ahdımlan mühr ü mühr iddum dûş ü himmet

  Yok saysa feryâdımdan sayar ânâ zümrüdüm yek
  Ebvâba kelblik tutmaz o deccal beytinde şehvet

  Kılsanda arşın hûdâya mâkâmat kâfi gilmez
  Olsanda arşın ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  17 Mart 2021, Çarşamba 23:27

  Mihri

  Mihri gönlümde nihân olduğın ol mâh bilür
  Mihri sadrumda figân ittiğin ol câh bilür
  Kimse bilmez fukarâ sırrını ol şâh bilür
  Cümle bilmez Ğaribî sırrı o Allah bilür

  Fitneler kaynadup şûrâ n’ider mâder cezâ
  Hamsı bilmez siyaset kısmı nisâ bilse ezâ
  Gönül almağa ruhun eyledüği âl fezâ
  Deverân iddiği bilmem peder zâdem kezâ
  ... Devamını Gör
daha öncekiler ↓
load