Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
Abdurrahman said Tozlu

Abdurrahman said Tozlu

Bronz Destekçi

@abdurrahmangaribi

Abdurrahman said Tozlu (@abdurrahmangaribi) | Sözümoki Profili, Blogu ve Sözleri!
Paylaşımları
Soru Sor
Eleştir
Hakkında
İçerisinde "körebe, piston, hemen" kelimelerini barındıran bir "hatıra" yaz.
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Şaheser denildiğinde hakkı konuda bir eser aklına geldi?
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  23 Ekim 2022, Pazar 23:12

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Bir gün yine batmakta iken gönlüme sordum
  Hülyâmı tutan bir büyüdür belki diyordum

  Âh bir dişi panter gibi hoş gözleri vardı
  Rü`yâları sarsan yüzü bir baktı sarardı

  Ucsuz tepelerden geçerek nûra büründüm
  Aştım nice engelleri dağlarda süründüm

  Bir tek seni görmekte bu dağlar diye yardım
  Bilsem suyunun geldiği deryâdan akardım

  Bir kan... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  21 Eylül 2022, Çarşamba 22:07

  İnanır Mısın?

  Sözler köprü olsa dilim deryâ olsa varır mısın
  Beden yanıp kül olsa rûha dönüp bakar mısın
  Gönlü arza arz etsem seni göğe havl etsem
  Yine de bu aşk girdâbında benimle kalır mısın

  Günler tükense yollar bitse zaman değişse
  Yeni defterler düzülse eski isimler değişse
  Dağlar önümde dursa nehirler üstüme aksa
  Ayrı düşsem bir vakit sonra dönsem ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  15 Ağustos 2022, Pazartesi 08:33

  Şiirler

  Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

  Gâh câmı pür zehîr şu cefâlardan içmişiz
  Gâh câmı pür sihîr şu sefâlardan içmişiz

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Gûyende-yi kizb ol bana kim kîni mi varmış
  Gûyâ bu fitenden kala kim dîni mi varmış

  Varsun hele kîl kâl sözü lâf olmağa değsin
  Vâreste-yi derdim bu defâ` tîni mi varmış

  Me`m... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Temmuz 2022, Cuma 14:55

  Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûl

  Cefâ sancımın nârı sönmez bugün
  Gamım pür mücellâya dönmez bugün

  Dehânım güler sîne çâk ağlarum
  Şu zahmim derûn anlu pâk ağlarum

  Fezâlarda âyân cevâb bilmezem
  Bu leylâya râm rûh-i âb bilmezem

  Benüm fasl-u nevhicretim gelmiyir
  O dostlarla sâf sohbetim gelmiyir
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Haziran 2022, Çarşamba 10:31

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Gördüm seni akşam yine camdan bakıyordun
  Nûrunla şu mehtâbı mı kıskandırıyordun

  Sen sanki o gözlerle benim kalbimi yardın
  Ben çehrene baktıkca ne hoş gönlüme yârdın

  Baksan duru dalgın gözü mahmûr beni seçsen
  Bir görse gönül sen beni bilsen beni sevsen

  Gelsen beni görsen seni mecnûn gibi sevdim
  Tüm geçmişi birden seni sevdim diye sildi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  12 Haziran 2022, Pazar 12:49

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Dün seyr ediyorken seni ben hârlara daldım
  Mehtâba bakarken yine ben zârlara daldım

  Ey mendili yaldızlı güzel gönlümü aldın
  Sûzânlara saldın beni sen nârlara daldım

  Göstermeyecektin bana sen çehreni hoşça
  Endâmını gördüm yine esrârlara daldım

  Sevdim seni ammâ diyemem söyleyemem ben
  Bir lahza bakarken bana envârlara daldım

  Vurdun ben... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  22 Mayıs 2022, Pazar 23:01

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün


  Deryâ gibi baktık bizi meftûn edecek yok
  Hülyâ gibi dalsak bizi mecnûn edecek yok

  Ahbâb-ı fiten dehr-u himem zevk-u şerâbdır
  Döksen yine sâkî bizi memnûn edecek yok

  Gördüm yine karşımda bugün sâbıkalardan
  Boşver gene sâkî bizi mahzûn edecek yok

  Geçmiş tümü serden dolu dizgin koşuyorlar
  Koşsun deli dünyâ bizi metfûn edecek yok

  Erbâ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  13 Nisan 2022, Çarşamba 08:46

  Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

  Deryâyı aşk bularsa o deryâyı terkedek
  Hülyâ-yı aşka düşmeki hülyâyı terkedek

  Hiç tevbe kılma çünki bu aşk tevbeler bozar
  Sabr etme aşka yâr yürü kimyâyı terkedek

  Farz eyle kî bu aşk sana cevher göründü gel
  Elmâs görünse aşk sana simyâyı terkedek

  Birden geçerde sanma bu aşk öyledir ki dost
  Her nesneye geçer gene eşyâyı terkedek

  Derl... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  03 Nisan 2022, Pazar 13:30

  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Gamze gözlüm mâr bakışlım rûh-i cânım sevgilim
  Tatlı sözlüm penbe yüzlüm nûr u hânım sevgilim

  Göŋlümün tek şâhı ol sultân-ı zîşânım benim
  Halvetim dergâh-ı cân tenhâ mekânım sevgilim

  Gördü tekrâr gözlerim kor düştü göŋlüm dağlanır
  Hatm-i Kur`ânım benim âyet nişânım sevgilim

  Âyetin her cümlesinden bir delîlsin sen bana
  Âyetim burhân-ı n... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  18 Mart 2022, Cuma 21:43

  Çanakkale

  Namlular bir cephe hattında muntazam
  Bir biri ardınca kıt`alar hep bir intizâm
  Çağrısında mehmetciğin tek bir nizâm
  Allâhu ekber sedâsıyla kurtardığı islâm

  Peş peşe ateşlenmiş deryâdan gülleler
  Hadda kurulmuş mustekar askerler
  Amansızca cevap verir düşmana öpülesi eller
  Allâhu ekber sedâsıyla kurtulan islâm

  Gün be gün kahr oluyorken dü... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  11 Mart 2022, Cuma 22:53

  Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

  Düş ey göñül bu bahâr sende derde cân adı aşk
  Bu göñlü terbiye etmez mi hiç belâ adı aşk
  Gelir bir an yine sûzân düşer bu hâl adı aşk
  Söker mi hiç çivi ol zübdesinde yâr adı aşk

  Görürmüsün sen için kavrulur gözüm ciğerim
  Gelir misin çağırırsam bugün bahâr çiçeğim
  Seninle olmayı hülyâlarımda gizliyorum
  Kavuşturur mu bu özlem seninle yâr ad... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  01 Mart 2022, Salı 07:50

  Benim için zaten öldün dedi

  Aşk nedir böyle ey dostum vebâ gibi aksetti
  Sevmek ne büyük günahmış cânıma gayrı yetti

  Kimi sevdimse cânum hep bir ahde harâm ettim
  Ben oysa bahârda utangaç ağaç gibi sevdim

  Ardımdan dallarımı kıran rüzgârı bile affetmişim
  Ben bu dünyada birtek kendimi affetmemişim

  Bilirim elbet şu göñülde dert nasıl saklanır
  Hattâ o dert taştımı bi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  28 Şubat 2022, Pazartesi 10:40

  Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

  Yıldızlara sordum seni dün ben yine daldım
  Sen belki görürsün diye ben hep sana yandım

  Söndür beni sen bak şu alevlerde yoruldum
  Ben seyrediyorken seni aşkında boğuldum

  Çek vur şu silâhıñla göñül mülkü yıkılsın
  Ben kahpeye vermem seni varsında yıkılsın

  Uğrunda ölürsem de dirilsem de değişmem
  Hâşâ seni hîç bir şeye dünyâda değişmem

  Y... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  19 Şubat 2022, Cumartesi 18:13

  Kara Bahtım

  Göñül bağlarımız kopmuş gibi ne bakarsın
  Küsen yaprak sanki benmişim gibi ne ağlarsın
  Sil o göz yaşlarını sanki timsaha bürünmüş gibisin
  Hıçkırıklarınla sanki beşikte bir körpesin

  Yumma alacalanmış gözlerini bugün karşımda
  İçtenlikle bak gözlerime en samimi duygunda
  Kaybolsun sana olan duygularımın hepsi bir anda
  Ve yeniden yazsın kader a... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  14 Şubat 2022, Pazartesi 00:44

  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Dönse devrânım bu gurbetten leyâlim batmıyor
  Coşsa tûfânım bu dil-i deryâ da fülkim batmıyor

  Derse yârim gayrı şol gün firkatimsin la`neten
  Durma devrân dön felekten gayrı bir söz batmıyor

  Aşka eylersen nazar kıl tevbe derhâl kanma hâ !
  Gıpta eylenmez bu aşk âfet ki kem göz batmıyor

  Baksa peykân-ı zehr ilen yârim çekilmez çilvesi
  Bats... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  11 Şubat 2022, Cuma 12:45

  Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

  Biz şu derd-i zehr-i aşka olduk mübtelâ hiç geçmiyor
  Âşiyânım hem harâbdır derd-i bekâdır geçmiyor

  Aşka sır verdik bizim çün mühr-i felâket gösterir
  Biz belâdan geçtik ammâ kendi bizden geçmiyor

  Biz şu iklîm-i dilde bir bâr-ı mihnetiz bî behreyiz
  Geçse dilden iştiyâkım var kaderden geçmiyor

  Yerle yeksân oldu göñlüm hep senin çün söylese... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  31 Ocak 2022, Pazartesi 23:43

  Mef’ û lü / Me fâ î lün / Mef ’û lü / Fe û lün  Dert arşa dayanmış feryâdım ki duyan yok
  Derd-i aşka düşen bülbül-i nâlân ki duyan yok

  Derd-i aşk bu ne feryâd âh imdâd edecek yok
  Aşkın hele gâmından âzâd edecek yok
  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  25 Ocak 2022, Salı 20:53

  Me fâ i lün / Fe û lün / Me fâ i lün / Fe û lün  Getirme ! ben bugün şol şerâba tevbekârım
  Ne sorsa bî günâhım yeminle tevbekârım

  Dedik şu aşka bir mübtelâ olur mu bizden
  Hafif gelir dedik yoksa şimdi tevbekârım

  Sabâhı bekleyen gözlerim yanar ne bilsin
  Onuñ şu kör dilinden ben aşka tevbekârım

  ... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  20 Ocak 2022, Perşembe 21:59

  Mef’ û lü / Me fâ î lü / Me fâ î lü / Fe û lün  Ey yâr seni gördümde revirlerde uyandım
  Yalnız sana göñlümde metânetle dayandım

  Göñlüm dile gelmezki desin ben seni sevdim
  Âh göñlümü ben kimlere çok kimseye verdim

  Yak ! lâv gibi haşmetle severken seni rûhum
  Bak dağ gibi heybetle yanarken sana rûhum

  Sen vur deli göñlüm seni görsünde düzelsin
  Göñlümde yakarkende vururkende güzelsi... Devamını Gör
 • Abdurrahman said Tozlu
  Abdurrahman said Tozlu @abdurrahmangaribi
  18 Ocak 2022, Salı 21:01

  Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün  Yârimin göğsünde doğdum bir sabâh yâr söylesin
  Gördüğüm âfet-i cihân nâlân-ı cefâkâr söylesin

  Görmeyen gözler letâifden haber versin n`olur
  Çekmeyen âlemde bed-i berbâd ki dildâr söylesin

  Bulsalar dermân neyim vardır benim dermân gerek
  Ah bu göñlüm dert arar cânân-ı sitemkâr söylesin

  Göñlümün hem kûşe-i sâfâsın ve hem dâ`-i ızdırâb
  ... Devamını Gör
daha öncekiler ↓
load
X

Daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Çerez Politikamız" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsin.

Anladım, daha iyisini yapmaya devam edin.