Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
Aktif Gençlik ve Katılım - Sözümoki
30 Eylül 2020, Çarşamba 15:19 · 70 Okunma

Aktif Gençlik ve KatılımÖzellikle 90’lı yıllardan sonra, geniş tabanda gerçekleşmesi hedeflenen Genç katılıma atfedilen önem giderek artmıştır. Genç Katılım kanallarının çeşitlenmesinin yanında katılım sağlayacak grupların da eşit şartlara sahip olması son derece önemlidir. Çünkü bazı gruplar ırk, yoksulluk, azınlık olmaları veya sosyal statüleri nedeniyle dezavantajlı olarak kabul edilmektedir. Gençler de Birleşmiş Milletler tarafından dezavantajlı grup olarak kabul edilmekte ve katılım konusunda üzerinde titizlikle durulan ve katılımlarının arttırılması konusunda yerel ve merkezi düzeydeki tüm otoritelere sorumluluk verilen bir gruptur. Gençlerin alınacak kararlarda etkisinin olması, toplumsal konulardaki içselleşme düzeyine de olumlu etki edecektir. Ancak bazı araştırmalarda gençlerin toplumsal konulara ilgisindeki ya da en basit ifadesiyle seçimlerde oy verme oranlarındaki azalmadan bahsedilmektedir. Gençliğin katılımı ve fikirlerini ortaya koymadaki becerisi ancak ilgi, bilgi ve farkındalık düzeylerinin artmasıyla mümkündür. Bu konuda gençliğe yönelik uygulanacak programlar ve eğitim süreci birbirini tamamlamalıdır. Aksi takdirde bu unsurların her biri, tek başına uygulandığında beklenen sonucu vermeyecektir. Gelişmiş ülkelerde siyasi partilerin gençlik kolları yoktur, çünkü ülkenin yönetim kadrosu, meclis kadroları ve devlet başkanları zaten gençlerden oluşmaktadır. Fransa, Kanada, Norveç gibi ülkelerin devlet başkanları ve yönetim kadrosu gençlerden oluşmaktadır. Gençliğin katılımını arttırma noktasında yerel yönetimler de asli öneme sahiptir. Yerel yönetimler, gençler açısından teorik düzeyde edindikleri kazanımların en kolay biçimde pratiğe yansıtabilecekleri yapılardır. Yerel yönetimlerin bu noktada, gençliğin katılımıyla ilgili belirgin rolü uluslararası düzenlemelerde de sürekli olarak vurgulanmaktadır. Gençlerin katılımından bahsederken katılım yollarının çeşitlendirilmesine vurgu yapılmaktadır. Demokrasilerde, katılımı sadece oy vermek olarak algılamamak gerekmektedir. Gençlerin toplumsal anlamda sorumluluklarını ifade eden bazı göstergeler bulunmaktadır. Bunlar; oy vermenin yanı sıra siyasi süreç hakkında bilgi sahibi olma ve süreci anlama, düşünme teknikleri, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, medyaya katılma, etkileşim ve tartışma becerileri, gönüllülük faaliyetlerine katılım gibi göstergelerdir. Gençlerin katılımının sağlanması modern toplumlar açısından son derece önemlidir. Çünkü sosyal dışlanma ve gençliğin katılımı kavramları zıt iki kavram olarak görülmektedir ve sosyal içerme politikalarının, gençlerin katılımını sağlamadıkça başarılı olamayacağı vurgulanmaktadır. Genç nüfusu oldukça çok olan enerjik ve güçlü bir ülkeyiz. Avrupa’nın yaş ortalamasına göre çok daha genç bir nüfusumuz var. Dolayısıyla gençlere daha çok yatırım yapılmalı, daha çok rol verilmeli, daha çok güvenilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” Sözü gençliğin ne kadar önemli bir etken olduğunu bir kez daha göz önüne sermiştir.

Yazarın diğer paylaşımları;
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Üniversitelerde ne eksik?