Giriş yap! Hesap oluştur!
Ara
Şifreni mi unuttun?
12 Mart 2019, Salı 13:12 · 50 Okunma
KAYIP HALKLAR AZINLIKLAR - Sözümoki

KAYIP HALKLAR AZINLIKLAR

Azınlıklar yahut diğer adları ile ekalliyetler… Dünyanın her yerinde ekalliyet denilen sayıları birkaç binden birkaç milyona kadar değişebilen kayıp halklar vardır. Bu halklar umumi olarak ABD, Hindistan, Çin, Rusya gibi büyük ve birleşik devletlerrde yaşarlar. Bazıları içerisinde yaşadıkları toplumla bir bütün oluşturmuş ve barış içerisinde yaşamışlardır. Lakin çoğunluğu tarih boyunca baskı, zulüm ve hakaretlere maruz kalmışlardır. Gelin birlikte bu insanların bazılarını tanıyalım.
‘’RUSİNLER
Rusinler hakkında fazla bilgi olmayan bir halktır. Doğu ve Güney Avrupa’da yaşayan Slav kökenli bir halktır. Slovakya, Polonya, Macaristan, Çekya ve Sırbistan dolaylarında yaşadıkları bilinmektedir.

HULİLER
Huliler Papua Yeni Gine’ de yaşayan avcı-toplayıcı yerli bir halktır. Çokeşliliğin görüldüğü Huliler klanlar ve altklanlar şeklinde yapılanırlar. Genel itibarı ile yerel inançlara sahip olan Huliler’in toplam nüfuslarının 136 bin civarında olduğu düşünülmektedir.

BUNYEVATSLAR
Genel itibarı ile Backa Bölgesinin kuzey kesimlerinde yalayan Bunvetsyalar slav kökenli etnik guruptur. Branja ve Banat bölgelerinde de yaşadıkları bilinmektedir. Kendilerini Hırvat olarak tanımlayan Bunvetsyalar Katolik kültürüne sahiptir. Toplam nüfuslarının 20 bin civarı olduğu düşünülmektedir.

YENİŞLER
Gezginler olarak da bilinen Yenişler Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Belçika’ da yaşayan ve Yeniş dili konuşan, Avrupa’ daki üçüncü büyük göçebe topluluktur. 2. Cihan Harbi sırasında soykırıma tabi tutulan halklardan biridir.

LİVONLAR
Livonlar çoğunlukla Kuzey Letonya ve Güney Estonya’ da yaşayan Hristyan bir halktır. Ana dilleri Ural dil ailesine mensup olan Finceye yakın Livonca’dır.Toplam nüfuslarının 9 milyon civarı olduğu bilinen Livonlar Lüteryenlik mezhebine bağlıdırlar.

NARİKURAVARLAR
Narikuravarlar Hindistan’ın Tamil Nadu ve Karela bölgelerinde yaşayan Hint Çingeneleri de denen bir halktır. Narikurava (çakal avcılığında usta oldukları için) Tamilce çakal manasındaki Nari ve insan manasındaki Kurava kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Toplam nüfuslarının 47.500 civarında olduğu düşünülen bu halk Vagriboli dilini konuşmaktadır.

MANUŞLAR
Manuşlar Orta Avrupa Çingeneleridir. Manuş ‘insan’ manasına gelmektedir. İndus Irmağı’nın kıyısından gelen bu insanlar Sinti de denilmektedir. Genel İtibarı ile üç guruba ayrılırlar. Valştikarlar, Gaynikanlar, Piomestesiler… Bu üç gurubun yanı sıra İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da yaşayan az nüfuslu guruplar da vardır.

MELUNCANLAR
Meluncan ABD’nin daha çok güneydoğu bölgesinde yaşayan kökenleri hakkında farklı rivayetlerin olduğu melez bir halkın ismidir. Çoğu araştırmacıya göre Meluncanlar Amerika’nın yerlileri olan Kızılderililer ve Afrika’dan köle olarak getirilen zencilerin birleşiminden meydana gelmektedir. Bazıları onlara Amerika’nın Çingeneleri gözü ile baksa da soyları Çingenelerden gelmemekte ve Çingene geleneklerine uymamaktadırlar. Bazı Amerikalılara göre ise bütün halkların karışımı olan ve tam manası ile beyaz ırktan olmayan insanlara Meluncan denir. Meluncanlar da tıpkı zenciler, Kızılderililer ve Alaskalı Eskimo-Anuit halkları gibi uzun yıllar baskı, hakaret, zulüm ve katliama uğramıştır. Hatta bazı yörelerde hala hakaret görmektedirler. Evleri ve mekteplerinin yakıldığı tüm haklarının ellerinden alındığı zamanlar da olmuştur. Son zamanlarda yapılan ciddi araştırmalara göre Meluncanlar İnebahtı Deniz Harbinde Portekiz ve İspanyollara esir düşüp Amerika’ya getirilen 400 Kadar Osmanlı Levent’inin Amerikalılardan olan çocuklarıdır.
Meluncan isminin kökeni tam manası ile bilinmese de muhtelif rivayetler mevcuttur. Kimilerine göre Fransızca Karışık manasına gelen Melange kelimesinden türemiştir. Türklerin düşüncesine göre ise günlük hayatta kullandığımız melun ve can kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Esir düşen ve onuru kırılan insanlar için bu ismin kullanılması mümkündür. Abraham Lincon ve Elvis Presley’in de Meluncan olduğu düşünülmektedir. Lincoln’ün isminin İbrahim’in Batı dillerindeki karşılığı olan Abraham olması bunun bir delili olabilir.

LAPONLAR-SAMİLER
Laponlar ya da umumi isimleri ile Samiler Norveç, İsveç ve Finlandiya civarında çok eski tarihlerden bu yana yaşayan bir halktır. Günümüzdeki sayılarının 60.000-80.000 civarında olduğu düşünülen bu insanların çoğunluğu Hristyan bir kısmı da Şaman inancına sahiptirler. Özellikle yaşlılar Sami dili olan Laponca konuşurlar. Temel meslek ve uğraşları balıkçılık ve ren geyiği yetiştiriciliğidir. Çevresel şartlardan dolayı yemek kültürlerinin büyük kısmını da et oluşturur. Dokumada maharetli olan Laponların geleneksel kıyafetleri renlidir. Kendi bayrakları ve milli günleri vardır.
Samilerin bu bölgeye yaklaşık 4000 yıl önce geldikleri ve tarihte Vikinglerle savaşlar ve ortaklıklar yaptıkları bilinmektedir. 17. asırdan itibaren kuzey krallıkları tarafından asimile edilmeye çalışılan halk Şaman inançlarından feragat ederek Hristyanlığı seçmeye zorlanırlar. Bir dönem kendi dillerini konuşmaları ve eğitim kurumları açmaları yasaklanır. Günümüz hududları çizilmeye başlanınca içerisinde kaldıkları halklarla uyum sağlamaya çalışırlar.

SAMİRİLER
Samiriler yahut samiryeliler genel manası itibarı ile Yahudi inançlarına sahiptirler. Kendilerini gerçek Yahudiler olarak gören bu insanları bilinen Yahudilerden çok farklı inanç ve adetleri vardır. Eski Ahit’in aslına inanan bu insanlar Siyonist Yahudiler denen gurubun yorum, tefsir, ve davalarını reddederler. Tevratları da farklı ve daha mantıklıdır. Namaza çok benzeyen bir ibadetleri vardır. Bulundukları yere Samiriye adını verirler ve diğer Yahudilerin aksine Ağlama Duvarından çok Gerizim Dağını kutsal sayarlar. Diğer Yahudiler tarafından dışlanan ve zaman zaman hakaretlere uğrayan bu insanların eski çağlarda sürgüne gönderilen Yahudilerin yerine yerleştirlenler olduklarına inanılmaktadır. ‘’

BELUCİLER
Beluc, Baluc, Baloç gibi kelimeler bazı dil bilimcilere göre Farsça da ‘göçebe’ manasına gelen eski kelimelerdir.Çoğunluğun kabulüne göre Beluciler Pakistan, Afganistan ve İran’ın doğusunda yaşayan İrani bir millettir.

Bazı araştırmacılara göre ise Kürtlerin Orta Asya da yaşayan akrabalarıdır. Afganistan’da hayat şartları dışında siyasi veya dini güçlüklerle karşılamayan Beluciler İran da ise tahakküm altında kalmışlardır. Nüfuslarının 9 milyon civarında olduğu düşünülen Beluciler genel itibarı ile Belucice konuşurlar.

DUNGANLAR
Dunganlar babaları Arap, anneleri Çinli-Müslüman bir halk olarak bilinirler. Araştırmalara göre Talas savaşı sırasında Çin’e yerleşen Sahabe ve Tabiunlar Çinli kadınlarla evlenmişler eş ve evlatlarını İslam dini üzerine yetiştirmişler ve sayıları binleri geçmiştir.Daha sonraki nesillerde Çin’ de yaşadıkları ve komşu, arkadaş, anneleri Çinli olduğu için Çin kültürü ile bütünleşmiş ve tamamen Çinlileşmişlerdir.Lakin bu Çinlileşme sırasında dinlerinden asla vazgeçmemişler, İslama aykırı yemek, gelenek ve adetleri terk etmişler, mümin insanlar olarak yaşamışlardır.

Dunganlar uzak doğudaki Müslüman azınlıklar içinde dinlerine en bağlı olan topluluklar içerisinde olduklarından gayrımüslim Çinliler tarafından daima dışlanmış, hakaret, boykot, ambargo ve baskılara maruz kalmışlardır.

Genel itibarı ile tarımla uğraşan ve işlerinde gerçekten mahir olan bu insanlar dürüst ve çalışkan olarak nam salmışlardır.

Lakin geçen yüzyıllarda Çin zulmünün artması ile kendi kanlarından olan Çinlilerin kendilerine durduk yere ve sürekli saldırmalarını hazmedemeyerek gelmiş geçmiş en büyük isyanlardan birini başlatmışlar lakin bu isyanı fırsat bilen Çin askerleri milyonlarca Dungan’ı katletmişlerdir.

Bundan sonra zamanın Sovyetler Birliğine bağlı olan Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’ ya göç etmiş genel itibarı ile ipek yoluna yakın yerlerde köyler kurmuşlardır. Ama Çin’de yaşayan akrabalarını hiç unutmamış ve bağlarını koparmamışlardır.

Tahminlere göre dünya üzerindeki toplam nüfuslarının 1 milyondan biraz az olduğu düşünülen bu insanlar düğün, cenaze gibi merasimlere önem verir, küçük ve yerel dernekler vasıtası ile kültürlerini korumaya çalışırlar

Evet, bizden bu kadar. Muhabbetlerimizle…

Muhammet Baran Aslan, 2019

Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Yazarın diğer paylaşımları;
...
...
...
...
...
...
...
Karikatür (Günün Karikatürü)
Hikaye (Günün Hikayesi)
Kankamın en çok ............. yönünü seviyorum. (cümlesinde noktalı yere ne yazardın?)
Sözümoki © 2019 - V.8
Destekçilerimiz →