Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKLİ - Sözümoki
04 Haziran 2022, Cumartesi 19:27 · 183 Okunma

MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKLİ

90 SORU CEVAP
1. Müslüman mısın?
Elhamdülillah Müslümanım.
2. Müslümanım demenin manası nedir?
Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
3. Ne zamandan beri Müslümansın?
"Kal-u Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
4. "Kal-u Bela" zamanı neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
5. Rabbin kimdir?
ALLAH (Celle Celalühü)
6. Seni kim yarattı?
ALLAH (Celle Celalühü)
7. Sen kimin kulusun?
Allah'ın kuluyum.
8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.
9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
İhlas Suresi'nin ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manası nedir?
"Sen söyle ki ey Habibim, Allah birdir.."
11. Allah'ın varlığına aklı delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
12. Allah'ın zati hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
13. Nereden geldin, nereye gideceksin?
Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim
14.Niçin geldin?
Allah'a kulluk için
15. Iman-ı yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.
16. Bu iman muteber midir?
Değildir.
17. Tevbe-i yeis nedir?
Imanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tövbe etmesidir.
18. Bu tövbe muteber midir?
Muteberdir.
19. Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.
20. Kitabın hangi kitaptır?
Kurân-ı Kerîm'dir.
21. Kıblen neresidir?
Kabe'dir.
22. Kimin zürriyetindensin?
Hz. Adem'in zürriyetindenim.
23. Kimin milletindensin?
Hz. İbrahim'in milletindenim.
24. Kimin ümmetindensin?
Hz. Muhammed'in ümmetindenim.
25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke'de doğdu. 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.
26. Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
28. Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah'tır.
29. Annesinin adi nedir?
Amine'dir.
30. Süt annesinin adi nedir?
Halîme Hatun'dur.
31. Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttalip'tir.
32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yaşında.
33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.
34. Peygamberimiz nerede doğdu?
Mekke'de doğdu.
35. Hangi tarihte doğdu?
571 yılında.
36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
622 yılında Medine'ye hicret etti.
37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
632 yılında, 63 yaşında sona erdi.
38. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı:
Zeynep
Rukiyye
Ümmü Gülsüm
Fatima'dır.
39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu:
Kasım,
Abdullah,
Ibrahim.
40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayar mısın?
Hz. Hatice
Hz. Sevde
Hz. Aişe
Hz. Hafsa
Hz. Zeynep b.Huzeyme
Hz. Ümmi Seleme
Hz. Zeynep binti Cahş
Hz. Cuveyriye
Hz. Ümmü Habibe
Hz. Safiyye
Hz. Meymune
Hz. Mariye
41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
Onlar, bütün müminlerin annesidir.
42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?

Hz. Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
43. Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısın?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyet'e bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe'dir.
46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
Iki torunu vardır:
Hasan
Hüseyin.
48. Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatima'nındır.
49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
Tevhid'dir.
50. Tevhid nedir?
Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
Şirk'tir.
52. Şirk nedir?
Allah'a ortak koşmak, ondan başka Allah olduğunu söylemek.
53. Peygamber kime denir?
Ahkam-ı ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah'ın vazifelendirdiği zata denir.
54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
56. En büyük peygamberler kaçtır?
5 dir:
Hz. Muhammed (a.s.),
Hz.Nuh (a.s.),
Hz.Ibrahim (a.s.),
Hz.Musa (a.s.) ve
Hz. Isa (a.s.)'dır.
57. Kurân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz.
58. İsimlerini sayar mısın?
Hz. Adem,
Hz. İdris,
Hz. Nuh,
Hz. Hud,
Hz. Salih,
Hz. İbrahim,
Hz. Lut,
Hz. İsmail,
Hz. İshak,
Hz. Yakup,
Hz. Yusuf,
Hz. Eyyup,
Hz. Şuayp,
Hz. Musa,
Hz. Harun,
Hz. Davud,
Hz. Süleyman,
Hz. Yunus,
Hz. İlyas,
Hz. Elyesa,
Hz. Zülkifl,
Hz. Zekerriyya,
Hz. Yahya,
Hz. İsa,
Hz. Üzeyr,
Hz. Lokman,
Hz. Zülkarneyn ve
Hz. Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratidir.
Hz. Üzeyr, Hz. Lokman ve Hz. Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
Bütün insanlığa gönderildi.
60. Resul nedir?
Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberin şeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.
61. Nebi nedir?
Kendisinden önce veya zamanındaki resulün şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
62. İlk nebi kimdir?
Hz. Adem (a.s.)'dir.
63. İlk resul kimdir?
Hz. Nuh (a.s.)'dur.
64. Insanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler
65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
Dinden çıkar, kâfir olur.
67. Melek nedir?
Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
68. Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail
Mikail,
İsrafil ve
Azrail.
69. Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
70. Cebrail'in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
71. Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
72. Israfil'in görevi nedir?
Kıyamette Sur'a üflemek.
73. Azrail'in görevi nedir?
Allah'ın emriyle can almak
74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat, Hz. Musa (A.S.)'ya; Zebur, Hz. Davud (A.S.)'a; İncil, Hz. İsa (A.S.)'ya, Kurân-ı Kerîm, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Hz. Adem (A.S.)'e 10, Hz. Şit (A.S.)'e 50, Hz. İdris (A.S.)'e 30, Hz. İbrahim (A.S.)'e ise 10 suhuf verilmiştir.
76. Mezhep kaçtır?
Ikidir.
77. Nelerdir?
İtikatta mezhep, amelde mezhep.
78. Itikattaki mezhep imamlari kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.
79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
80. İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
81. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.
82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.
84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.
86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayar mısın?
Üçtür:
Uyku
Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak
Unutmak.
87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardir.
Mevlid Kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili: Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Miraç Kandili: Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili: Kuran-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, Müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi: Kuran-ı Kerîm'in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
88. Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara ve delilere
89. Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
90. İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.

Yazarın diğer paylaşımları;
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Fakülte denilince aklına gelen ilk 3 husus?
X

Daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Çerez Politikamız" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsin.

Anladım, daha iyisini yapmaya devam edin.