Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
18 Haziran 2020, Perşembe 15:04 · 39 Okunma
Sure isimleri ve anlamları (kısaca) - Sözümoki

Sure isimleri ve anlamları (kısaca)


1~ Fatiha : Açan 🔐
2~Bakara : Sığır 🐮
3~Ali İmran : Hz.Meryem'in babası
4~Nisa : Kadın 👩
5~Maide : Sofra 🍲
6~En'am : Kurbanlık hayvanlar 🐐🐪🐑🐮🐏
7~A'raf : Cennet ile cehennem arasındaki yüksek yer tepe 🗻
8~Enfal : Harp ganimetleri ⚔️🛡️🏹🗡️
9~Tevbe : Günahtan dönmek
10~Yunus : Kur'an'da adına sure olan peygamber
11~Hud : Kur'an'da adına sure olan peygamber
12~Yusuf : Kur'an'da adına sure olan peygamber
13~Rad : Gökgürültüsü 🌩
14~İbrahim : Kur'an'da adına sure olan peygamber
15~Hicr : Medine ile şam arasında, Tebük'e yakın bir yer
16~Nahl : Bal arısı 🐝
17~İsra : Gece yürüyüşü
18~Kehf : Mağaraya sığınanlar
19~Meryem : Ali imran'ın kızı
20~Ta-ha : Peygamberimiz (sav) adı
21~Enbiya : Peygamberler
22~Hac : Hac ibadeti 🕋
23~Mü'minun : Mü'minler, inananlar
24~Nur : ışık
25~Furkan : Hakkı batıldan ayıran
26~Şuara : Şairler 📄🖋
27~Neml : Karınca 🐜
28~Kasas : Kıssalar
29~Ankebut : Örümcek 🕷️
30~Rum : Doğu Roma imparatorluğu
31~Lokman : Peygamber olduğu ihtilaflı veli kişi
32~Secde : Allah'a boyun eğmek
33~Ahzap : Gruplar
34~Sebe : Yemen'de bulunan bir bölgenin veya kabilenin adı
35~Fatır : Yoktan var eden
36~Yasin : Hurufu mukatta, Peygamberimzin (sav) adı
37~Saffat : Sıra sıra dizilmek
38~Sad : Hurufu mukatta
39~Zümer : Gruplar
40~Mü'min : İnanan
41~Fussilet : Açıklanmış
42~Şura : Danışmak
43~Zuhruf : Altın ve mücevher 💍💎
44~Duhan : Duman 🌫
45~Casiye : Diz çöken
46~Ahkaf : Ad kavminin yaşadığı bölgenin adı, kum tepeleri
47~Muhammed : Övülmüş ❤️
48~Feth : Zafer
49~Hucurat : Odalar
50~Kaf : Hurufu mukatta
51~Zariyat : Toprağı tozu etrafa savuran rüzgarlar
52~Tur : Hz.Musa'nın On emri almak için çıktığı dağın adı
53~Necm : Yıldız 🌟
54~Kamer : Ay 🎑
55~Rahman : Acıyan merhamet eden
56~Vakıa : Hadise, olay
57~Hadid : Demir
58~Mücadele : Tartışma mücadele etme
59~Haşr : Beni nadr Yahudilerinin sürgün edilişinden bahsedilmektedir ve sürgün anlamında kullanılır.
60~Mümtehine : İmtihan edilen kadınlar
61~Saf : Allah yolunda saf saf dizilmek
62~Cuma : Beşinci günün adı
63~Münafıkun : İki yüzlü
64~Tegabün : Aldanma, gaflete düşme
65~Talak : Boşanmak
66~Tahrim : Haram kılmak
67~Mülk : İktidar
68~Kalem : Yazı yazma aracı 🖋
69~Hakka : Hak ve gerçek olan
70~Mearic : Yükselme dereceleri
71~Nuh : Kur'an'da adına sure olan peygamber
72~Cin : Dumansız ateşten yaratılan diğer varlıklar
73~Müzzemmil : Örtünüp bürünen
74~Müddesir : Örtüsüne bürünen
75~Kıyamet : Kıyamet
76~İnsan : Unutan
77~Mürselat : Gönderilenler
78~Nebe : Haber ✉
79~Naziat : Söküp çıkaran
80~Abese : Surat astı
81~Tekvir : Dürülme ve dürme
82~İnfitar : Yarılmak
83~Mutaffifin : Ölçüde ve tartıda hile yapanlar
84~İnşikak : Yarılma
85~Büruc : Burçlar
86~Tarık : Tarık yıldızının adı ✨
87~A'la : En yüce
88~Ğaşiye : Kaplayıp örten, kıyametin isimlerinden
89~Fecr : Tan yerinin ağarması
90~Beled : Belde şehir
91~Şems : Güneş ☀
92~Leyl : Gece
93~Duha : Kuşluk vakti
94~İnşirah : Kalbin ferahlatılması
95~Tin : İncir veya onun yetiştiği yer
96~Alak : Asılıp tutulan
97~Kadr : Kadir gecesi
98~Beyyine : Açık delil
99~Zilzal : Zelzele
100~Adiyat : Nefes nefese koşan atlar
101~Karia : Kapı çalan, ansızın gelen
102~Tekasür : Çokluk ve çoklukla övünmek
103~Asr : Zaman
104~Hümeze : Birinin arkasından kaş ve gözle çekiştirmek
105~Fil : Fil 🐘
106~Kureyş : Efendimiz (sav) mensup olduğu kabilesinin adı
107~Maun: Yardımlaşma
108~Kevser : Cennetteki havuzun adı
109~Kafirun : İnkar eden
110~Nasr : Yardım
111~Tebbet : Kurusun
112~İhlas : Samimiyet
113~Felak : Sabah
114~Nas : İnsanlar

Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
3 kişi beğendi ·
Yazarın diğer paylaşımları;
"Bu konuda çok sabırsızımdır" dediğin konu nedir?