Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?

Yazı Atölyesi

23 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Yormak, rakım, belirgin" kelimelerini içerisinde bulunduran bir "deneme" yaz. "Yormak, rakım, belirgin" kelimelerini içerisinde bulunduran bir "deneme" yaz.

• Kelimeler, yazının başında, sonunda veya ortasında olabilir, peş peşe veya ayrı ayrı yerlerde kullanılabilir.

• Yazının uzunluğu önemli değildir, uzun ya da kısa olabilir.

Yazı Atölyesi Nedir?

Her gün farklı konu ve yazı türünün (deneme, hikaye, inceleme, söyleşi, eleştiri, biyografi, mektup vb.) verildiği, yazı atölyesinde verilen konu ve yazı çeşidi üzerine aday yazarların çalışmalarını gerçekleştirmesi ve bu yolla yazarın kendisini geliştirmesini hedefleyen atölye çalışmalarının bütününe yazı atölyesi diyoruz.

Yazı atölyelerinde fikirsel başyapıtlar çıkmasa da bunların ilham kaynakları ortaya çıkarılıyor, bu yüzden gelecek vadeden başarılı yazarları bu atölyelerde keşfediyoruz.

Aynı zamanda Atölyede kişinin dışında diğer yazar adaylarının gerçekleştirdiği geri bildirimlerde bir kazanım olarak düşünebilir ve yazarların birbirlerine katkı sağlamaları esasına dayalı bir sistematik söz konusudur. Dolayısıyla atölyedeki diğer yazarların yaptığı olumlu veya olumsuz geri bildirimler sayesinde kendilerine geliştirme imkânı bulurlar.

Ayrıca yazı atölyelerinde yazar, diğer aday yazarlar ile etkileşim halinde olacağı için yazmayı bir tutkuya dönüştürebilir. Elbette sonuçta yazarlığı tutkuya dönüştüren bu kalemlerin giderek daha iyi yazmaya başladığı görülecektir.

Atölye yazılarında kurgu, uyum, profesyonellik aranmaz. Yani yazar bir sınavda değildir ve yazım esnasında yazara gelen tüm fikirler ve yetenekler, yazarın kendisini geliştirmesini amaçlar.

Yazı atölyeleri yazarın ufkunu açar ve geliştirir. Buradan hareketle Yazı atölyesi herkes içindir diyebiliriz ve yazarın eğitim düzeyi ne olursa olsun iyi bir eser çıkarabilecek potansiyel taşıdığı kabul edilir. Sözgelimi ilköğretim düzeyinde bir eğitime sahip yazar bile çok iyi yazılar kaleme alabileceği ve yazı atölyelerinde kendini geliştirerek çok başarılı çalışmalara imza atabileceği ispatlanmış bir gerçekliktir.

Sayılan tüm amaçlar doğrultusunda Sözümoki yazarlarına yazı atölyesi ile kendilerini geliştirebilmesine imkân sağlamak istedik ve dileriz bu güzel amaca hep birlikte ulaşırız. Bu çerçevede;

• Her gün farklı bir yazı konusu verilecek olup, yazı türleri de ile ilerleyen zamanlarda arttırılacaktır.

• "Hızımı alamıyorum ve daha fazla yazmak istiyorum" diyen yazarlar için, son 10 güne ait yazı konuları aşağıda verilmiştir.

→ Günün atölye konusuna dileyen birden fazla kez yazı yazabilir

→ İstenen/İstenecek olan yazı türü ile alakalı bilgiler konunun hemen altında yer alacak.

Bazı Yazı Türleri Hakkında Kısa Bilgiler

1- Düz Yazı Türleri

1 - Olay Yazıları (Olay örgüsünü tarif eden yazılar)

1- Masal: Hayali ve gerçek kahramanları buluşturan anlatım

2- Fabl: Karakterleri hayvan figürleri olan ve yaşam dersi niteliği taşıyan öykü

3- Hikaye: Olayların çok ayrıntılara boğulmadan genel durumu özetleyen anlatımlar

4- Öykü: Olayın detaylı şekilde anlatıldığı bir düz yazı türü

5- Roman: Bir kişinin veya bir insan topluluğunun yaşanmışlıklarının ayrıntılı ve betimleme yoluyla aktarıldığı uzun yazılardır

6- Destan: Toplumları derinden etkileyen olayların yarı kurgusal olabilen aktarımlardır

7- Efsane: Tamamen kurgusal varlıkların olaylarının değişerek günümüze ulaştığı yazı türüdür

8- Anı: Kişinin yaşanmışlıklarının aktarıldığı düz yazı türü

9- Günlük: Kişiye özel günlük olayların aktarımı

10- Tiyatro: İçerisinde oyuncu veya oyuncuların yer aldığı dünyanın en eski sahne sanatı tiyatro, her yönüyle ister gerçeklikten yola çıkarak, ister hayali konuları irdeleyen bir türdür

11- Araştırma/İnceleme: Belirli bir konuda gerçekleştirilen araştırma ve inceleme çalışmalarının yazıya aktarılması ve okuyucunun bilgilendirilmesini hedefler

12- Bilimsel Yazılar: Amacı önceden belli olan ancak ilerleyen süreçte yeni bulgularla tamamen farklı bir atmosfere yayılabilecek bir yazı türüdür.

2- Düşünce Yazıları

1- Makale: Konusu önceden belli ve bu konunun aktarımını hedefleyen yazılardır

2- Deneme: Kesin yargılar taşımayan ve tıpkı kendi kendine düşünerek konuşmasını kaleme alan türde yazılardır

3- Söyleşi: Sanki karşılıklı konuşuluyormuş gibi kaleme alınırlar. Günlük konular ve sanatsal tüm olayları sohbet havasında yazıya aktarma sanatı

4- Fıkra: Yazarın kendi kişisel görüşleri doğrultusunda hazırladığı kısa fikir yazıları

5- Eleştiri: Bir eserin gerçek değerini bulmasına yardım eden olumlu ve olumsuz yönlerini irdeleyen yazılardır

6- Sohbet: Derinlik kazanmamış ve yazarın çok detaya girmediği yazılardır

7- Nutuk: Aktarımı toplumlara yapılan bu yazı türü anlatımın özünü tamamıyla yansıtır

3- Bildirme Yazıları

1- Biyografi: Yaşam öyküsü

2- Otobiyografi: Yazarın kendi yaşamını bizzat kendisinin kaleme alması

3- Haber: Okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik yazılardır

4- Röportaj: Belirli kişi ve kurumlar hakkında bilgilendirmenin fotoğraflarla belgelendiği yazı biçimi

5- Gezi Yazısı: Gezilip görülen her yerle ilgili edinilen izlenimin kaleme alınması

6- Mektup: Duygu ve düşüncenin iletilmesini sağlayan yazılardır

7- Dilekçe: Belirli bir kurum veya kuruluşa takdim edilen isteklerin yer aldığı resmi belge

8- Tutanak: Bir olayın vuku bulan her yönüyle görülen tespitlerin yer aldığı belge

9- Rapor: Bir konu veya farklı konuların araştırılması neticesinde elde edilen verinin yazılarak iletilmesi

10- Sunum: Konu hakkında tüm bilgileri kapsayan ve daha sonra aktarımı yapılmak üzere hazırlanan yazı

11- İlan: Duyuru niteliği taşıyan yazılardır

12- Reklam: Tanıtım amacını taşır ve ürün ya da hizmetin en çarpıcı şekilde işlenerek aktarımının sağlandığı yazılardır

2- Şiir Türleri

1 - Lirik Şiir (Duygusal Şiir)

2 - Epik Şiir (Destansal Şiir)

3 - Didaktik Şiir (Öğretici Şiir)

4 - Pastoral Şiir (Doğa Şiir)

5 - Satirik Şiir (Yergi Şiir)

22 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

İçerisinde "jenerasyon, misvak, battaniye" kelimelerini barındıran bir "hatıra" yaz.

21 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur." aforizmasının anlamını anlatan bir yazı yaz.

20 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım" özlü sözünün ne demek olduğunu bize bir yazı ile anlat.

19 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Çökük, sulamak, sima" kelimelerini içerisinde barındıran bir "eleştiri" yaz.

18 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"İskambil, davar, neon" kelimelerini içerisinde barındıran bir "masal" yaz.

17 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Yeşim, kıyas, masumiyet" kelimelerini içerisinde barındıran bir "haber" metni yaz.

16 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

İçerisinde "pomat, dikte, ikramiye" kelimeleri geçen bir "hikaye" yaz.

15 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Kaan" adında bir "roman" karakteri tarif et.

14 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Mamut, ataşe, ispinoz" kelimelerini içerisinde barındıran bir "kitap tanıtımı" yaz.

13 Nisan 2024 günü için atölye çalışma konusu ↓

"Yiğit, saban, bunca" kelimelerini içerisinde bulunduran bir "deneme" yaz.
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Aynı anda hem övgü hem de yergi içeren bir cümle kur?
X

Daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Çerez Politikamız" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsin.

Anladım, daha iyisini yapmaya devam edin.

Sözümoki | Yazı Atölyesi